Wat is geomantie?

Heb je ook het gevoel dat de natuur meer is dan een verzameling planten en dieren waar je doorheen kan lopen? Dat de natuur op sommige plekken je wenkt en vraagt om contact te maken? Voel je je tijdens een wandeling ook opgenomen door de natuur en vallen de zorgen en spanningen van je af, ook al zijn je problemen zelf niet verdwenen?

Zou je meer willen weten over de energieën in de natuur om er bewuster gebruik van te kunnen maken? Of, zie en ervaar je energetische fenomenen die voor anderen onzichtbaar zijn?

Maar ook: ben je gefascineerd door eeuwenoude bouwwerken waarvan je van binnen weet dat ze meer betekenen dan een stapel stenen op een toevallige plek?

Dan kan geomantie voor jou een inspirerende zienswijze en ervaringsweg zijn.

Met geomantie leer en ervaar je de verbinding van de mens met de aarde, de omgeving, de kosmos en jezelf. Hiermee leg je verbinding tussen de fysieke zichtbare werkelijkheid en de subtiele energetische werkelijkheid en kun je de tekens van de aarde lezen en ervaren. Geomantie is een ervaringsleer: de kennis moet diep van binnen begrepen worden door die zelf te ervaren.

Het doel van geomantie is door te ervaren de relatie met jezelf, je omgeving en de kosmos te leren kennen. Via geomantie ga je terug naar je oorsprong, of oersprong. Het is een weg naar Bewustzijn.

Geomantie is een levensvisie die, als hij wordt toegepast, tot meer bewustzijn kan leiden van de mens en zijn omgeving.

Geomantie is al oeroud. Over de hele wereld zijn nog vele restanten terug te vinden, zoals de piramiden in Egypte en Midden-Amerika, de menhirs en steenrijen in Bretagne, de dolmen of hunebedden in heel Europa, maar ook in de vorm en inrichting van de steden en landschappen. De makers van deze constructies hadden een onvoorstelbaar grote kennis over de verbinding van de mens met de aarde, zijn omgeving, de kosmos en hoe dat allemaal in relatie staat met zichzelf.

Wij van De school voor holistische natuurbeleving baseren ons op eigen onderzoek over de vele aspecten van geomantie. Het onderzoek gaat nog steeds door. Wij zijn vooral bezig om de oeroude leer weer toepasbaar maken voor deze tijd en door te geven aan iedereen die er belangstelling voor heeft.

Geomantie is een ervaringsleer

Om met deze ervaringsleer te kunnen werken is het belangrijk de geomantische begrippen verstandelijk te leren kennen en, nog veel belangrijker, subtiel te ervaren. Daarom hadden de druïden niets over hun leer opgeschreven: het geschreven woord richt zich op het verstand en belemmert de ervaring. Geomantie wordt een ervaringsleer genoemd, omdat het leren van de begrippen meteen gekoppeld is aan het ervaren van die begrippen. Dit is onlosmakelijk aan elkaar verbonden als je echt wilt doordringen in de geomantie.

de hand van god schildering

Uitgangspunt van de geomantie

Het woord ‘geomantie’ bestaat uit twee delen: ‘Geo’ komt bij de Grieken voor als betekenisgevend bestanddeel in allerlei woorden en betekent: land, aarde, landbouw etc. ‘Mantie’ komt van het Griekse ‘manteia’, dat waarzeggen of voorspellen betekent, zoals dit in Griekenland door een orakel gebeurde op basis van de interpretatie van bepaalde tekenen. Die tekenen waren bijvoorbeeld te lezen in de ingewanden van een slachtdier, de vlucht van vogels, geworpen stenen (onze dobbelstenen), via contact met een godheid door trance. Vandaar dat dit manteia ook betekent: gissen en raden.

Geomantie houdt zich dus bezig met het lezen en duiden van de zichtbare en onzichtbare tekens (fysieke verschijnselen en energetische fenomenen) en boodschappen die besloten liggen in de aarde, de omgeving, de natuur en de kosmos.

De geomantische principes en de basisbeginselen van de geomantie vinden hun basis bij jezelf in verbinding met de wereld om je heen. Jij bent de toegang tot alle verdere informatie. Met geomantie gaan we naar de persoon zelf terug.

Geomantie is de kennis over verbinden met de totaliteit. Hoe verhoud je jezelf tot de buitenwereld en hoe verhoud je jezelf met je eigen binnenwereld, met die wie jij bent. Dat is je verbinding en daar vinden jouw ervaringen plaats: je ervaringen met jezelf en je ervaringen met de buitenwereld.

Op welke wijze ervaar jij de buitenwereld als onderdeel van jezelf? Hoe ervaar jij jezelf daarin. Dat is het uitgangspunt.

Onderzoek dat; praat erover; kijk ernaar en laat het zijn wat het is. Breng er Bewustzijn op. Als je bewust bent van hoe de verbindingen met jezelf en de omgeving zijn, worden we meer aanwezig in het huidige moment en daar waar we staan. Je komt meer bij jezelf, waardoor er meer stilte in je komt en er meer rust komt. Je komt hierdoor uit de beweging, uit je activiteit en gaat naar de stilte in je. In deze stilte kun je de dingen waarnemen via je subtiele zintuigen (helder horen, zien, voelen, weten etc.): je wordt helderder. Je hebt meer toegang tot de wereld om en in je, en tot alles wat op jouw pad komt. Je wordt bewuster van dat wat in en om je leeft. Naarmate het bewustzijn toeneemt, ervaar je ook steeds meer dat de basis voor de wereld om je heen in jezelf ligt. De scheidslijn tussen ‘ik’ en ‘jij’ verdwijnt steeds meer en de ervaring ‘wij’ wordt steeds groter. De spanningsvelden tussen binnen en buiten verdwijnen hierdoor, waardoor er meer ervaring van eenheid komt. De eenheidservaring is het Bewustzijn. Je wordt je bewust van jezelf en je wordt je bewust van jouw omgeving. Hierdoor vallen muren en andere weerstanden weg. Je haalt ze omver door jouw Licht erop te laten schijnen. Dat is de geomantische structuur. Daar ga je langs om tot een breder inzicht te komen. Dat is de weg naar het hart.

Hoe meer je weet over de relatie met jezelf en de buitenwereld, des te meer open je je hart voor jezelf en de buitenwereld, want de buitenwereld, dat ben jij. Alles wat de wij-ervaring blokkeert wordt aan het Licht gebracht door jouw ervaringen met de wereld om je heen te onderzoeken. Hierdoor krijg je meer inzicht in jezelf en meer zicht op de verbindende relaties om je heen. Dit noemen we geomantie.

Een helende steen in de omgeving van Chartres

DE SCHOOL VOOR HOLISTISCHE NATUURBELEVING verdeelt geomantie in verschillende onderwerpen om tot deze bevindingen te komen. We breken de scheidingsmuren af om te kijken wat er achter zit. Geomantie kan daarvoor gebruikt worden. Het is een middel om tot een dieper inzicht te komen. Om te zien wie je bent, wat je bent en zien hoe je in verbinding staat met jezelf. We gebruiken hiervoor verschillende ingangen, die zowel theoretisch als praktisch worden onderbouwd.

We gebruiken de geomantische onderwerpen om te onderzoeken en tot inzicht te komen. De School voor holistische natuurbeleving heeft diverse workshops en wandelingen ontwikkeld, die als doel hebben meer inzicht in jezelf te krijgen en in relatie met de wereld om je heen.

Kennis van deze onderwerpen

Waarom is kennis van deze onderwerpen van belang? Door deze onderwerpen te gebruiken en te onderzoeken kom je uiteindelijk bij de kern waar het om gaat. Je kunt het zien als het afpellen van een ui. Iedere keer haal je een laag er af en zo kom je tot de kern.

Geomantie werkt ook om tot beter inzicht te komen in jezelf en in jouw relatie met alle dingen om je heen. Dat is steeds het uitgangspunt en daar komen we steeds op terug. DE SCHOOL VOOR HOLISTISCHE NATUURBELEVING ontwikkelt een serie workshops, waarin alle onderdelen aan bod komen die van belang zijn om je in jezelf te verdiepen.

Hoe leiden deze onderwerpen tot meer diepgang en inzicht?

Dat gebeurt door inwerking. Je maakt contact met de wereld om je heen en de ervaring vindt plaats in jezelf. Hierdoor ontstaat er een wisselwerking die iets over jezelf vertelt. De basis hiervan is de ervaring. Die gaat altijd over jezelf.

Dit is de weg die we bewandelen. Het is de verdiepende weg, een uitdieping en het kijken achter de horizon. De horizon is er altijd. We kunnen er aan voorbij gaan, maar we kunnen ook een glimp van achter de horizon opvangen. We kunnen de wereld dan op een andere manier waarnemen en dingen, waar we eerder niet bewust van zijn geweest, wakker maken en oproepen. Hiervoor gebruiken we de verschillende onderwerpen. Ze zijn zodanig opgebouwd dat je ervaringen opdoet, waardoor je steeds meer begrijpt van jezelf. Het verleden begrijpen in relatie met het huidige moment gebeurt dan automatisch.

Hebben de dingen grip op jou of heb jij grip op de dingen?

Heeft de buitenwereld je in zijn grip en voel je je daardoor machteloos? Door er Licht op brengen word je er vrij van. Vrij te leven in deze wereld betekent ook vrij te zijn van je verleden. Daar gaan we naartoe. Je kunt dus zeggen dat geomantie je verleden opruimt. Door het verwerken van je verleden kom je waar je bent en waar je altijd al was: bij jezelf.

de weg van het hart

Waar het denken ophoudt kan de zachte stem vanuit je hart doordringen in je bewustzijn. Dus luister en vraag naar je innerlijke stem en laat deze leiding nemen en je handelen of niet handelen bepalen.

Jouw hart is de toegang tot het Hoogste Bewustzijn.

Het hart is het middelpunt en nulpunt.

Je hart is bemiddelaar tussen het Hoogste en het laagste.

Het hart is de plek in het midden en als middelste kleur van het kleurenspectrum: groen.

Via het hart komen we tot Bewustzijn.

Via het hart staan we in verbinding met het Geheel.

Via het hart kunnen we elkaar in het midden ontmoeten vanuit liefde en mededogen en belangeloosheid, zonder angsten en weerstand.

Via het hart kunnen we verder reiken dan ons beperkte denken, dat alles inkadert.

De hartsbenadering is holistisch en staat altijd in het midden tussen de mannelijke en vrouwelijke pool en kijkt naar beide kanten. Van daaruit komt zijn neutraliteit voort en is het niet kiezen voor het één of het ander. Zijn gezichtspunt is in het midden, van daaruit kijkt hij naar beide polen en kan hij handelen op zijn weg door tijd en ruimte in de driedimensionale werkelijkheid.

Dat is grote waarde van het hart, vooral in deze tijd.

Houd je hart er bij!

MENU