Datum / Tijd
06 september 2013 - 10:30 - 16:30


Naar beschrijving van de opleiding, Geomantie, de weg van het hart.

De eerste les is de inleiding op de opleiding Geomantie, de weg van het hart. We gaan in op de geomantische leer en wat die kan betekenen voor je eigen ontwikkelingsweg.

De basis van ‘de weg van het hart’ is alles wat jij in wezen bent. Wie jij werkelijk bent is verbonden met je hart, want leven vanuit je hart is leven vanuit wie jij werkelijk bent.
Je hart is de weg. Je kan hem nu al volgen, door te beginnen met het luisteren naar de stem van je hart. Je kan de stem van je hart horen door stilte toe te laten, passiviteit en activiteit te laten varen en bewust aanwezig te zijn in je zelf.

Het eerste deel van de dag gaan we in op de geomantische kennis  en oefenen we binnen. Na de lunch gaan we naar buiten. Er is ruimschoots tijd voor het zelf ervaren van de inzichten door middel van oefeningen en voor het stellen van vragen.

wat kan deze les jou bieden?
Je kan leren ervaren wat het hart voor jou kan betekenen. Je kan tevens leren ervaren dat het er altijd al was, maar vaak niet werd opgemerkt.
De theorie wordt door ons ondersteund door praktische oefeningen die je op een eenvoudige manier op vele fronten van het leven kunt toepassen. De theorie ondersteunt de praktijk en na de workshop kan je aan de slag om jouw weg van het hart beter te leren kennen.

wat is het hart?
Het hart is het neutrale centrum, het nulpunt.

Het hart leeft tussen:
– geest en materie;
– goed en kwaad;
– actief en passief;
– hoog en laag;
– buiten en binnen;
– mannelijk en vrouwelijk;
– rijk en arm;
– dader en slachtoffer;
– positief en negatief;
– verleden en toekomst.

leer je hart kennen:
– Het hart aanschouwt en het oordeelt niet of gebeurtenissen goed of fout zijn;
– Het hart kent geen ‘ik wil’ of ‘wat moet zijn’ het volgt de stroom van het leven;
– Het hart accepteert wat is;
– Het hart aanschouwt de processen van het ego, die gekoppeld zijn aan het denken en het voelen, zonder er mee in reactie te gaan;
– Via het hart sta je in verbinding met die wie jij werkelijk bent;
– Het hart is de toegangspoort tot het loslaten van de dualiteit en daar kom je tot eenheid met alles;
– Het hart kent geen scheidslijnen maar is verbonden met de hele kosmos en resoneert hiermee;
– Ware vrijheid zit in het hart;
– Aan het hart kun je alles vragen en het zal je de juiste raad geven, omdat het belangeloos is;
– Het hart is de poort van de vergeving van jezelf en anderen;
– Het hart is vrij van conditioneringen door de ideeën van de opvoeders, maatschappij, geloof, school etc. in je eerste levensjaren;
– Als je jouw hart toelaat in jouw leven zal het je ware weg in je leven laten zien;
– Het hart is de plek waar je altijd naar toe kunt, ook in moeilijke tijden;
– Het hart kan je helpen bij jouw bewustzijnsontwikkeling;
– Jouw bewustzijnsontwikkeling leidt naar het hart;
– Het hart kent geen hardheid, maar is een zachte kracht.

Houd daarom overal je hart bij!

MENU