Datum / Tijd
31 augustus 2019 - 10:30 - 16:30


Het basisleerervaringstraject Geomantie, de weg van het hart

In het basisleerervaringstraject ‘Geomantie, de weg van het hart’ verdiepen we ons in de verbinding van de mens met de aarde, de omgeving en de kosmos. Hierdoor kom je dichter bij jezelf en verwijder en/of transformeer je steeds meer lagen die de verbinding met jou en de wereld om je heen blokkeren. Je legt verbinding met de fysieke zichtbare werkelijkheid en de subtiel energetische werkelijkheid en leert door oefeningen dit te ervaren zodat je het diep van binnen kunt begrijpen. Dit is ervarend leren.

ervarend leren in de natuur

Het leerervaringstraject is gebaseerd op de geomantische leer, die al eeuwenlang in Europa werd onderwezen. Voor de ingewijden/geomanten was het tevens de weg om meer verbinding te krijgen met zichzelf en de wereld om hen heen. Wij gebruiken daarbij de kennis en ervaring die in de afgelopen decennia zijn ontwikkeld. In het leerervaringstraject brengen we de oeroude geomantie weer binnen de ervaringswereld van onze tijd.

de inhoud

De lessen bestaan uit twee dagdelen, de ochtend en middag, met een gezamenlijke lunch.
In de ochtend wordt ingegaan op het thema van die dag. In de middag gaan we de natuur in om te oefenen en te ervaren wat we in de ochtend geleerd hebben. We werken we met wat we tegenkomen in de natuur. In de bossen in de omgeving van Losser en Overdinkel is van oudsher met energieën gewerkt en daar kunnen we heden ten dage op aansluiten.

Hieronder volgen onderwerpen die in het leertraject worden behandeld, niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde.

– de weg van het hart

> hartsverbindingen
> je hart is neutraal, dat denkt niet, dat is
> je hart is oordeelloos
> geef je hart ruimte
> onderzoek steeds het nieuwe
> weet wat je vraagt

– subtiele zintuigen

> zintuigelijke gevoeligheid heeft vele vormen
> hoe zintuigelijk gevoelig ben je?
> subtiel voelen, horen, zien, proeven en ruiken
> interpretatie van zintuigelijke gevoeligheid
> zintuigen zijn belangrijk

– de energetische opbouw van de aarde en de kosmos

> Ether
> de vier elementen, aarde, lucht, water en vuur, en hun kwaliteiten
> polariteit is de basis van de fysieke wereld
> hoofd, hart, bekken
> de geometrie van de kosmos
> blokkades
> de plaats van de aarde in de kosmos
> aarde-, omgevings- en kosmische energieën

– de wezenswereld: natuurwezens en subtiel energetische wezens

> elementwezens: aarde-, water-, lucht-, en vuurwezens
> natuurwezens en Bewustzijn
> de taken van natuurwezens: coördinerend, transformerend, verbindend, beschermend
> wezenswereld en sprookjes
> enkele natuurwezens: engelen, deva’s, feeën, elven, kabouters, reuzen, trollen, draken
> bewustzijnhiërarchie in de wezenswereld;

– de engelenwereld

> kosmische intelligenties
> engelen en bescherming
> de kracht van woord en gedachten
> struikelblokken
> helende aspecten van geluid, klank, kleur, resonantie, verbinding en vormkracht

– informatievelden

>resonantie
> de omgeving als spiegel;
> projectie op de omgeving;
> de geest van een gebied;
> synchroniciteit;

– pendelen en wichelen, je lichaam als meetinstrument

> afstemming
> interne meetinstrumenten
> externe meetinstrumenten
> duidelijke vraagstelling
> afvallijsten
> omgang met omgevingskrachten
> wat metingen kan beïnvloeden

– systeem- en fenomenenkennis

> kosmologie, geobiologie en geopathologie
> kosmisch Bewustzijn en aardebewustzijn
> kosmische inademingspunten en verdeelpunten
> diverse aarderasters,
> kosmisch aarderaster
> kosmisch raster
> krachtplaatsen
> water en bronnen
> blinde bronnen
> wateraders
> watervoerende breuken
> breuken in de aarde
> ontrekkende en voedende fenomenen
> natuurlijke elektromagnetische velden
> tellurische energieën

 

De steenrijen van Carnac

De steenrijen van Carnac

de manier van lesgeven

In de lessen spreken we je hart aan, en doen we een beroep op je hoofd om je hart te bereiken. Dit in tegenstelling met het traditionele schoolsysteem. Van kinds af aan leer je op school met je verstand en door ‘uit het hoofd leren’. De lessen bij De school voor holistische natuurbeleving zijn anders opgezet. Wij gaan uit  van het ervarend leren. Alles wat je leert pas je meteen toe. Diep van binnen, vanuit je hart, voel, ervaar en zie je dat.
Kennis vanuit je denken bevat niet vanzelfsprekend ook ervaring. Kennis moet doorleefd worden, je moet het leven schenken. Je gaat van kennis naar het kennen in ieder moment.

Ervaren is zien met je hart. Zien vanuit je centrum, vanuit je Bewustzijn.
Ervarend leren is ervaren door subtiele waarneming, het is ervaren vanuit fijngevoeligheid. Het is ervaren vanuit Wat Is en niet vanuit oordelen en ooit geleerde kennis.

Ervarend leren heeft tijd nodig om te integreren in wie je bent. Die tijd nemen we door de lessen minimaal één maal in de drie weken te plannen. In de drie weken vragen we je om te oefenen met wat je eerder is aangeboden en je voor te bereiden op de volgende les. Het volgen van het leertraject vraagt inzet en verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkelingsweg die zich door de tijd heen zal ontvouwen. Het maakt talenten wakker die vaak nog niet aangesproken zijn.

De lessen van het leertraject zullen zoveel mogelijk, minimaal één dagdeel, in de natuur gegeven worden. We werken met een kleine groep, zodat er veel aandacht gegeven kan worden aan het individuele leerproces.

wat kan het basisleerervaringstraject voor je doen?

Het doel van het leerervaringstraject is om het leven te kennen en inzicht erin te hebben, om ruimte te scheppen voor jezelf, om ruimdenkend te zijn, je verstand niet te serieus te nemen en ruimhartig te zijn. Je leert ruimte te geven aan je hart en het te verbinden met je denken.
Bewust ervaren is de basis voor iedere relatie: de relatie met jezelf; de relatie met je omgeving; de relatie met alles en iedereen. De relatie komt tot stand als je bewustzijn de inhoud ontmoet. Je wordt aangeraakt.
De omgeving raakt je omdat die één is met jou, omdat die een eenheid vormt met diepere lagen in jezelf. Het zijn de diepe lagen in je onderbewustzijn die aan de oppervlakte komen. Andere dingen worden ervaren door je subtiele zintuigen.
Je biedt ruimte aan je omgeving door waarnemend te zijn. De waarnemer ben jij. Jij bent degene die de omgeving waarneemt op subtiel energetisch niveau. Deze wereld heeft vele lagen. Deze wereld heeft je iets te bieden. Je wandelt Bewust door de lagen die er zijn en je ziet de inhoud.
Het leerervaringstraject is een gedegen basis die je in staat stelt je eigen manier te ontwikkelen om via de geomantie de relatie met jezelf en de wereld te leren kennen.

beek met vriendelijke energie

beek met vriendelijke energie

Het basisleerervaringstraject Geomantie, de weg van het hart, 2015/2016

Het leerervaringstraject bestaat uit twaalf lesdagen en een twee natuurervarings- en oefendagen per jaar. De hoofdlocatie is Overdinkel in Overijssel en het is ook mogelijk dat we elkaar op andere locaties in het land elkaar treffen, zoals de grensstreek rond Losser, Noordoost Twente, de Friesenberg, Lemelerberg en Holterberg in Overijssel, de Amerongse berg in Utrecht, de Kempen in Noord-Brabant en Groet in Noord-Holland.

Het lesmateriaal bestaat uit teksten die je hart aanspreken en daarom niet werkelijk met je ratio begrepen kunnen worden. Tijdens de dag gaan we er op in met oefeningen en verdere uitleg. Hierna, als je het thema hebt doorleefd en je leest de tekst opnieuw, dan begrijp je hem diep van binnen, met je hart. ‘Ik dacht dat ik het wist, maar nu begrijp ik het werkelijk’, horen we regelmatig terug van deelnemers.

data voor het basisleerervaringstraject 2019/2020:

2019
31 augustus, 21 september, 12 oktober, 2 en 23 november, 7 december

2020
4 januari, Oefendag 1
18 januari, 8 en 29 februari, 21 maart, 18 april, 9 mei
23 mei Oefendag 2

Optioneel:

Ieder jaar zijn er een of twee reizen gepland om je relatie met de natuur, de omgeving en jezelf intensiever te ervaren en je er ongestoord volledig op te kunnen richten.

De kosten

De kosten eerste leerjaar € 990,00
Bij de inschrijving wordt verwacht dat je de helft van het bedrag overmaakt en de rest bij de start van het leertraject.
Eventueel kan er in overleg gespreid worden betaald.

De reizen wordt apart gerekend, omdat ze optioneel zijn. Zie voor de kosten de beschrijving van de reis.

Aanmelden

Aanmelden telefonisch 053-5360959 of per e-mail info@geomantie.nl
We vragen je dan een afspraak te maken voor een kort intakegesprek per telefoon of op locatie in Overdinkel.
Daarna ontvang je een bevestiging van je aanmelding en verdere informatie die nodig is.

Als je meer informatie wilt kun je ons altijd bellen. Als je kennis met ons wilt maken kun je een ervaringswandeling- of -reis met ons te doen. Je ben ook altijd welkom op onze locatie in Overdinkel.

Als je het basisleertraject gaat doen is het belangrijk dat je naar jezelf wilt en kunt kijken en open staat voor je persoonlijke ontwikkelingsproces.

Het basisleertraject gaat door bij voldoende aanmeldingen

Zie onze algemene informatie voor het leerervaringstraject

Reageren

Wil je reageren op onze activiteiten en/of onze website ga dan naar onze contactpagina. of stuur een e-mail naar info@geomantie.nl

Reacties van onze deelnemers:

Ervaring met basiscursus geomantie.

Na mijn pensioen was ik van plan om de opleiding ecotherapie te gaan volgen. Maar voor ik die stap ging zetten leek het me zinvol om eerst mijn etherische gevoeligheid te testen en te vergroten. Een planmatige en verstandelijke overweging die mij vreemd genoeg via wat googlewerk naar de School voor Holistische Natuurbeleving van Peter en Aletta bracht. Hun eigen introductie op de site en die van de cursus raakte me.

En wat een ervaring en belevenis was het! Er werd flink gemorreld aan mijn rationele inslag maar voldeed ook aan mijn behoefte om het hoe en waarom van dingen te begrijpen. Binnen uitleg en buiten oefenen, een goede mix waarbij ervaring, begrip en respect heel fijntjes werden verweven. Dit heeft de cursus voor mij zo bijzonder gemaakt.

Elke bijeenkomst gaf weer volop voeding aan de tussenliggende weken. Dat betekende voor mij het koesteren van de ervaringen van de cursusdag; ik ging weer tekenen wat ik al jaren niet meer deed. Het doordenken van de theorie; Ik ging verdieping zoeken in teksten en was verbaasd hoeveel literatuur ik zelf al had en ooit gelezen maar die nu een veel diepere betekenis kreeg. Ik voerde gesprekken met vrienden en merkte hoeveel gedeelde ervaringen we hadden, waar we het nog nooit eerder over hadden gehad.

En dan mijn medecursisten, inclusief Aletta en Peter; zo anders en toch zo samen. Ontroerend om zoveel vertrouwen te ontvangen en te kunnen geven en zoveel integriteit te ontmoeten. En dan die humor en dat relativeringsvermogen en die thee en die lunch!

Kortom een rijke ervaring in een respectvolle omgeving, waar mijn hart vol van is geraakt en waarna ik niet alleen de natuur opener, alerter en scherper ben gaan ervaren maar ook mijn gesprekken met mensen een diepere dimensie heeft gekregen.

Een jaarcursus die ik dan ook iedereen gun!.

____________________________

Ervaring met basiscursus geomantie.

Ik heb in het cursusjaar 2015/2016 deelgenomen aan De weg van het hart. Het kwam op mijn pad en het was zo’n boeiende ervaring dat ik elke maand de kennis van hen heb opgezogen. Ik heb kunnen ervaren hoe mijn aura voelde, of dat ik zomaar de kosmos kon aanraken. Ik heb ook kennis gemaakt met verscheidene natuurwezens. Ik kreeg er altijd als ik geweest was energie van.

De begeleiding en de hulp bij het ervaren was zeer prettig. En mijn medecursisten waren ook een steun. Het is een ervaring waar ik de rest van mijn leven wat aan heb.

___________________________

Ervaring met basiscursus geomantie.

Ik heb in het seizoen 2015-2016 de basiscursus geomantie gedaan bij Peter en Aletta

Ik had mij wel eerder bezig gehouden met leylijnen en leycetra, maar in de basiscursus ontdekte ik dat dat maar een klein stukje van de geomantie is. Tijdens de cursus kwam ik in aanraking met een groot aantal  boeiende onderwerpen zoals natuurwezens, geomantische rasters, waterkristallen, de werking van kleuren en getallen, engelen enz.

Voor de cursus hield ik mij vooral intellectueel bezig met geomantie. In de cursus leerde in hoe je ook de geomantie gevoelsmatig kunt benaderen en hoe je de natuur kunt gebruiken als spiegel van je eigen ontwikkelingsproces.
Vooral dat laatste aspect heeft mijn leven  enorm verrijkt. De cursus is dan ook zeker een aanrader!

____________

 

MENU