De woordenlijst van de geomantie

De woordenlijst van de geomantie bestaat uit onderwerpen en begrippen, die aspecten van de geomantie belichten. Hij komt voort uit het schriftelijk materiaal dat we hebben samengesteld voor onze opleiding en workshops. We hebben dit materiaal ontwikkeld door studie en eigen onderzoek.

We hebben deze lijst samengesteld om meer overeenstemming te bereiken in het gebruik van begrippen van de geomantie. Die is er op dit moment (nog) niet. Als daarover meer overeenstemming is wordt het gemakkelijker met elkaar te communiceren. Met de publicatie van de woordenlijst willen we hieraan een bijdrage leveren.

De woordenlijst zal in de komende tijd verder worden aangevuld. Heb je suggesties, laat het ons dan weten via info@geomantie.nl.

Het gebruik van de woordenlijst.

De woorden staan alfabetisch gerangschikt. Je kan ze van A tot en met Z doorlezen, maar je kan de woordenlijst ook gebruiken als naslagwerk.

Als achter een woord een plusje (+) staat is er een afbeelding bijgevoegd.

Het auteursrecht van De woordenlijst van de geomantie berust bij de school voor holistische natuurbeleving. Als je gebruik maakt van de ‘woordenlijst van de geomantie’, dan graag met bronvermelding: De school voor holistische natuurbeleving, www.geomantie.nl.

© Peter Meijerink en Aletta Veld 2004.

 

DE WOORDENLIJST VAN DE GEOMANTIE

 

Aanwezig zijn
aggregatietoestand van de energie
Al
astrologie
auraveld
banen
banen, stromende
banen, stromende, doodsbanen
banen, vaste
bevrijding
Bewust zijn
Bewustzijn
Bewustzijnsbron
bescherming
bescherming, afhankelijkheid en onafhankelijkheid
bescherming, Bewustzijn
bescherming, energetische
bescherming, hoogsensitiviteit
blokkades
blokkades, oplossen
bronnen
bron, blinde +
bron, oppervlakte
bron, thermisch blinde
Bron, de
Bron van Ether
cyclus +
cyclus, het kosmisch jaar
dierenriem
ego
ego, het
elementen +
elementwezens
emoties
energetisch, subtiel
energie
energie, afvalenergie
energie, afvalenergie, afvoer
energie, afvalenergie, dichtheid of aggregatietoestand
energie, afvalenergie, in beweging brengen
energie, afvalenergie, komt voor in:
energie, afvalenergie, banen
energie, afvalenergie, lagen
energie, afvalenergie, stromen
energie, afvalenergie, vuilpunten
Ether
Ether en bewustzijnsvormen
Ether luisteren
Etherconcentraties
Ethermeting
ervaren
gedachten
gedachten loslaten
geluid
geomantie, definitie
geomantie, ervaren
geomantie, kennis
geomantie, toepassingen
geometrie, heilige
geometrie, ordening
god
goed en kwaad
hart
hartspunt
heilige geometrie
huidige moment
instroompunten +
intentie
kern
kleuren
kosmische energie
kosmische hiërarchie
kosmos
kosmos, macro- en micro
kosmos, opwekken van energie
kosmos, reflectoren
krachtplaatsen
kwaliteiten

kwaliteiten, krachten binnen de polariteit
kwaliteiten, overvloeien
landschapsymboliek
leven
levenskunst
levensritme
leycentrum
leylijnen
Licht, Ether of subtiel energetisch Licht
licht, dag-, zonlicht of stoffelijk licht
Licht en donker
loslaten
maan
Melkweg +
Melkweg, kern
mens
mens, maantype
mens, middelpunt
mens, schepper
mens, zontype
meten
meten, mannelijk
meten, vrouwelijk
natuur als leermeester
natuurwezens, algemeen +
natuurwezens, engelen
natuurwezens, taak, beschermende
natuurwezens, taak, sturende en begeleidende
natuurwezens, taak, transformerende
natuurwezens, taak, verbindende
natuurwezens, vorm en vormloosheid
nul
nulpunt
ontwikkelingsweg
overlevingsgedrag
overlevingsmechanismen
polariteit
polen, mannelijk en vrouwelijk
rasters (roosters, grid, net, Gitter, in verschillende talen)
raster, aarderaster
raster, kosmisch aarderaster
raster, kosmisch raster +
raster, zeeraster
rivierstromen, vitale
spiralen
spiralen, kern
spiralen, ontstaan
stromen, vitaal
stroom, vitale, richtingskwaliteit
stroom, vitale, stroomsnelheid
stroom, vitale, varianten
synchroniciteit
talenten
tijdgeest
toekomst
uitgelijking
uitgelijkpunten +
uitstromen
verdeelpunten, kosmisch
verleden
verstand
vlak, horizontaal
vlak, verticaal
voeding, van de aarde
vrije wil
vrijheid
wateraders
wezens van de lagere en Hogere Kosmische orde
zelfkennis
zon
zon, hart
zon, mannelijke pool
zon, verbinding
zon, centrale kracht

 

MENU