de school voor holistische natuurbeleving

ervarend leren

De School voor holistische natuurbeleving richt zich op het ervarend leren. Praktisch betekent dit, dat je kennis opdoet van de geomantische leer en dat, door ermee te oefenen, je het geleerde diep van binnen leert kennen. Pas dan kun je met de inzichten werken en je eigen weg erin vinden. Geomantie is niet iets dat je met je verstand kan benaderen, wel met je hart, van binnenuit. Wanneer je vanuit je hart leeft is er geen dwang, geen ‘moeten’, maar een ongedwongen humoristische benadering.

Wij ondersteunen het ervarend leren door, onder andere, met mensen de natuur in te trekken, voor één of voor meerdere dagen; workshops te geven over de vele aspecten van geomantie waarin het ervarend leren centraal staat, te adviseren over de plaatsing en inrichting van huis en/of tuin en de geomantische kennis weer beschikbaar te maken voor persoonlijke ontwikkeling. Je leert dan de relatie met jezelf en de omgeving op een dieper niveau kennen en met deze verbinding kom je dichter bij jezelf. Het is een weg naar Bewustzijn.

De School baseert zich op de oeroude geomantische principes, waarmee ook de piramiden, tempels, kathedralen, antieke steden, en ook de steenrijen en menhirs, zijn neergezet. Voorheen hadden alleen priesters en geomanten toegang tot de geheime kennis. Ze realiseerden niet alleen grote projecten hiermee, maar gingen ook de weg naar verlichting. Tegenwoordig is geomantie voor iedereen toegankelijk en je kunt daarmee de verbinding weer herstellen met de omgeving, de aarde, de kosmos en zichzelf.

Over geomantie als een kennissysteem is niet veel bekend. Her en der is er wel wat te vinden over aspecten ervan, maar de onderlinge samenhang wordt pas nu beetje bij beetje helder. Interessant is de ontwikkeling binnen de fysica, die steeds vaker uit komt bij het energetische gebied van de geomantie, zoals het zero point field en Het Veld. Zoals wij van De school voor holistische natuurbeleving de geomantische kennis onderzoeken, formuleren en ermee werken mag uniek worden genoemd. Wij willen onze benaderingswijze dan ook graag delen met iedereen die zich erin wil verdiepen.

onze naam De school voor holistische natuurbeleving

De school: het begrip ‘de school’ gebruiken we, omdat we ons baseren op de geomantische inzichten en ervaringen. De school voor holistische natuurbeleving is dus een bouwwerk van inzichten, niet van fysiek bouwmateriaal.

Holistisch – wij benaderen de mens als een heel wezen in tijd en ruimte. Het fysieke, geestelijke en bewustzijn zijn onlosmakelijke aan elkaar verbonden; ziek zijn, genezen en bewust worden daardoor ook.

Natuurbeleving – Door de natuur in te gaan, je open te stellen voor de bezieling van de natuur en die te ervaren, ga je naar binnen en kom je dichter bij je zelf: je leert jezelf beter kennen via jouw verbinding met de omgeving.

helen door ervaren

Ieder van ons kan toegang krijgen tot zijn eigen wijsheid. Deze wijsheid ligt opgeslagen in ons eigen ‘systeem’ (lichaam, ziel en geest) en de omgeving waar we ons in bewegen. Door de weg van het hart te gaan, ervaren we de oeroude waarheden van de geomantie en leren we vertrouwen op onze intuïtie en ontsluiten we de toegang, ons hart. We ervaren, dat binnen en buiten een eenheid vormen met onszelf.

In de huidige tijd ligt het accent op de logische wetenschappelijke bewijsbare kennis waarvoor het verstand gebruikt wordt. Om te overleven in de fysieke wereld is het rationele verstand uitermate geschikt, maar het scheidt jou wel af van de relatie met jezelf en de wereld om je heen.

Door de ervaringen van de weg van het hart te gebruiken kom je dichter bij jezelf. Het is de weg van dualiteit naar eenheid. Degene die jij werkelijk bent, is verbonden met alles. Dit diep van binnen zien maakt dat je in de steeds veranderende wereld jezelf kan zijn en bij jezelf kan blijven. Geomantie is een methode waarmee je je blokkades los kunt laten door bewust te worden van de relatie met jezelf en de wereld om je heen.

activiteiten

Onze activiteiten zijn gericht op het ervarend leren om de geomantische kennis diep van binnen te begrijpen. Dan pas kun je er zelf mee werken. We zoeken in de natuur energetisch bijzondere plekken en verbindingspunten op, die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van jou tot de mens die je in essentie al bent. De subtiele zintuiglijke ervaring van deze plekken brengt je dichter bij de verbinding met jezelf en de omgeving. Deze zintuiglijke ervaringen ondersteunen wij met uitleg en oefeningen. Onze workshops bestaan gedeeltelijk uit het bestuderen van lesmateriaal, maar we richten ons vooral op het ervaren van wat er is besproken. Altijd is het zelf ervaren en, tijdens oefeningen, contact leggen via je subtiele en fysieke zintuigen de belangrijkste manier om je te verdiepen in geomantie.

het riviertje ervaren op de brug

Over Peter Meijerink en Aletta Veld

MENU