Het basisleerervaringstraject Geomantie, de weg van het hart

Heb je interesse in de natuur om je heen en voel je diep van binnen dat er meer is dan wat je alleen met je ogen en oren ziet en hoort? Heb je de wens om je te verdiepen in alles wat de natuur je op subtiel energetisch gebied kan leren? Heb je de behoefte om inzicht te krijgen in de samenhang tussen jezelf en alles om je heen? Sta je open voor een intuïtieve manier van leren waarin ervarend leren centraal staat en het opnemen van kennis slechts zijdelings belangrijk is? Zoek je een goede basis om op den duur te werken met de geomantische inzichten?

In het basisleerervaringstraject ‘Geomantie, de weg van het hart’ verdiepen we ons in de verbinding van de mens met de aarde, de omgeving en de kosmos. Hierdoor kom je dichter bij jezelf en verwijder en/of transformeer je steeds meer lagen die de verbinding met jou en de wereld om je heen blokkeren. Je legt verbinding met de fysieke zichtbare werkelijkheid en de subtiel energetische werkelijkheid en leert door oefeningen dit te ervaren zodat je het diep van binnen kunt begrijpen. Dit is ervarend leren.

ervarend leren in de natuur

Het leerervaringstraject is gebaseerd op de geomantische leer, die al eeuwenlang in Europa werd onderwezen. Voor de ingewijden/geomanten was het tevens de weg om meer verbinding te krijgen met zichzelf en de wereld om hen heen. Wij gebruiken daarbij de kennis en ervaring die in de afgelopen decennia zijn ontwikkeld. In het leertraject brengen we de oeroude geomantie weer binnen de ervaringswereld van onze tijd.

de inhoud

De lessen bestaan uit twee dagdelen, de ochtend en middag, met een gezamenlijke lunch.
In de ochtend wordt ingegaan op het thema van die dag. Hieronder volgen onderwerpen die in het leertraject worden behandeld, niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde.

– de weg van het hart

> hartsverbindingen
> je hart is neutraal, dat denkt niet, dat is
> je hart is oordeelloos
> geef je hart ruimte
> onderzoek steeds het nieuwe
> weet wat je vraagt

– de energetische opbouw van de aarde en de kosmos

> Ether
> de vier elementen, aarde, lucht, water en vuur, en hun kwaliteiten
> polariteit is de basis van de fysieke wereld
> hoofd, hart, bekken
> de geometrie van de kosmos
> blokkades
> de plaats van de aarde in de kosmos
> aarde-, omgevings- en kosmische energieën

– de wezenswereld: natuurwezens en subtiel energetische wezens

> elementwezens: aarde-, water-, lucht-, en vuurwezens
> natuurwezens en Bewustzijn
> de taken van natuurwezens: coördinerend, transformerend, verbindend, beschermend
> wezenswereld en sprookjes
> enkele natuurwezens: engelen, deva’s, feeën, elven, kabouters, reuzen, trollen, draken
> bewustzijnhiërarchie in de wezenswereld;
> archetypische beelden
> het imaginaire vermogen van de mens

– de engelenwereld

> kosmische intelligenties
> engelen en bescherming
> de kracht van woord en gedachten
> struikelblokken
> helende aspecten van geluid, klank, kleur, resonantie, verbinding en vorm- en symboolresonantie

– informatievelden

>resonantie
> de omgeving als spiegel;
> projectie op de omgeving;
> de geest van een gebied;
> synchroniciteit;

– pendelen en wichelen, je lichaam als meetinstrument

> afstemming
> interne meetinstrumenten
> externe meetinstrumenten
> duidelijke vraagstelling
> afvallijsten
> omgang met omgevingskrachten
> wat metingen kan beïnvloeden

– systeem- en fenomenenkennis

> kosmologie, geobiologie en geopathologie
> kosmisch Bewustzijn en aardebewustzijn
> kosmische inademingspunten en verdeelpunten
> diverse aarderasters,
> kosmisch aarderaster
> kosmisch raster
> krachtplaatsen
> water en bronnen
> blinde bronnen
> wateraders
> ontrekkende en voedende fenomenen
> natuurlijke elektromagnetische velden
> tellurische energieën
> natuurlijke aarde-uitstralingen en kunstmatige, door de mens veroorzaakt

– verschillende elektromagnetische velden

> elektrobiologie
> technische elektromagnetische velden, laag- en hoogfrequent
> meten van elektromagnetische storingen
> gevolgen voor het energetische en fysieke lichaam
> verminderen van de elektromagnetische storingen

In de middag gaan we naar de natuur in om te oefenen en te ervaren wat we in de ochtend geleerd hebben. We werken we met wat we tegenkomen in de natuur. In de bossen in de omgeving van Losser en Overdinkel is van oudsher met energieën gewerkt en daar kunnen we heden ten dage op aansluiten.

 

 

De steenrijen van Carnac

De steenrijen van Carnac

de manier van lesgeven

In de lessen spreken we je hart aan, en doen we een beroep op je hoofd om je hart te bereiken. Dit in tegenstelling met het traditionele schoolsysteem. Van kinds af aan leer je op school met je verstand en door ‘uit het hoofd leren’. De lessen bij De school voor holistische natuurbeleving zijn anders opgezet. Wij gaan uit  van het ervarend leren. Alles wat je leert pas je meteen toe. Diep van binnen, vanuit je hart, voel, ervaar en zie je dat.
Kennis vanuit je denken bevat niet vanzelfsprekend ook ervaring. Kennis moet doorleefd worden, je moet het leven schenken. Je gaat van kennis naar het kennen in ieder moment. Je achakelt je verstand uit en gaat over naar je hartsintelligentie.

Ervaren is zien met je hart. Zien vanuit je centrum, vanuit je Bewustzijn.
Ervarend leren is ervaren door subtiele waarneming, het is ervaren vanuit fijngevoeligheid. Het is ervaren vanuit wat Is en niet vanuit oordelen en ooit geleerde kennis.

Ervarend leren heeft tijd nodig het te integreren. Die tijd nemen we door de lessen minimaal één maal in de drie weken te plannen. In de drie weken vragen we je om te oefenen met wat je eerder is aangeboden en je voor te bereiden op de volgende les. Het volgen van het leertraject vraagt inzet en verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkelingsweg die zich door de tijd heen zal ontvouwen. Het maakt talenten wakker die vaak nog niet aangesproken zijn. Het maakt je gevoeliger voor je subtiele zintuigen.

De lessen van het leertraject zullen zoveel mogelijk, minimaal één dagdeel, in de natuur gegeven worden. We werken met een kleine groep, zodat er veel aandacht gegeven kan worden aan het individuele leerproces.

wat kan het basisleerervaringstraject voor je doen?

In het leerervaringstraject leer je ruimte te geven aan je hart en het te verbinden met je denken. Hierdoor krijg je inzicht in het leven en word je ruimdenkend, neem je je verstand niet meer zo serieus.
Je leert je te verbinden door Bewust te ervaren. Dit is de basis voor iedere relatie: de relatie met jezelf; de relatie met je omgeving; de relatie met alles en iedereen. De relatie komt tot stand omdat je wordt aangeraakt.
De omgeving raakt je omdat die één is met jou, omdat die een eenheid vormt met diepere lagen in jezelf. Het zijn de diepe lagen in de onderbewustzijn die aan de oppervlakte komen.
Je biedt ruimte aan je omgeving door waarnemend te zijn. De waarnemer ben jij. Jij bent degene die de omgeving in alle lagen waarneemt op subtiel energetisch niveau. Je wandelt Bewust door de lagen die er zijn en je ziet de inhoud.
Het leerervaringstraject is een gedegen basis die je in staat stelt je eigen manier te ontwikkelen om via de geomantie de relatie met jezelf en de wereld te leren kennen.

beek met vriendelijke energie

beek met vriendelijke energie

Het basisleerervaringstraject Geomantie, de weg van het hart, 2015/2016

Het leerervaringstraject bestaat uit tien lesdagen en een twee oefendagen per jaar. De hoofdlocatie is Overdinkel in Overijssel en het is ook mogelijk dat we elkaar op andere locaties in het land elkaar treffen, zoals de grensstreek rond Losser, Noordoost Twente, de Friesenberg, Lemelerberg en Holterberg in Overijssel, de Amerongse berg in Utrecht, de Kempen in Noord-Brabant en Groet in Noord-Holland.

Het lesmateriaal bestaat uit teksten die je hart aanspreken en daarom niet werkelijk met je ratio begrepen kunnen worden. Ze worden je enkele dagen vóór de lesdag opgestuurd om te lezen. Tijdens de dag gaan we er op in met oefeningen en verdere uitleg. Hierna, als je het thema hebt doorleefd en je leest de tekst opnieuw, dan begrijp je hem diep van binnen, met je hart. ‘Ik dacht dat ik het wist, maar nu begrijp ik het werkelijk’, horen we regelmatig terug van deelnemers.

data voor het leerervaringstraject 2016/2017:

2016
3 en 24 september, 15 oktober, 5 en 26 november, 10 december
oefendag 17 december

2017
7 januari, 4 en 25 februari, 18 maart, 8 en 29 april.
oefendag 27 mei

Optioneel:

Ieder jaar zijn er twee reizen gepland om je relatie met de natuur, de omgeving en jezelf intensiever te ervaren en je er ongestoord volledig op te kunnen richten.

2017, 24 tot en met 28 juni vijfdaagse reis naar de Vogezen, magische reis door de natuur

2016  19 tot en met 23 augustus vijfdaagse reis naar Zuid-Limburg, Bewust-zijn van de levende natuur

Speciaal voor de deelnemers aan de opleiding gaan we ook naar Chartres

2017, 15 tot en met 19 mei vijfdaagse reis naar Chartres, de bakermat van de katedralenbouw in Noord-West Frankrijk

De kosten

De kosten eerste leerjaar € 990,00
Bij de inschrijving wordt verwacht dat je de helft van het bedrag overmaakt en de rest bij de start van het leertraject.
Eventueel kan er in overleg gespreid worden betaald.

De reizen wordt apart gerekend, omdat ze optioneel zijn. Zie voor de kosten de beschrijving van de reis.

Aanmelden

Aanmelden telefonisch 053-5360959 of per e-mail info@geomantie.nl
Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding en de verdere informatie over het leertraject.
Het leertraject gaat door bij voldoende aanmeldingen.

Aanmelden

Aanmelden telefonisch 053-5360959 of per e-mail info@geomantie.nl
Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding en verdere informatie die nodig is.

Als je meer informatie wilt kun je ons altijd bellen. Als je onze werkwijze wilt ervaren raden we je aan een ervaringswandeling- of reis met ons te doen. Je ben ook altijd welkom op onze locatie in Overdinkel.

Het is belangrijk dat je naar jezelf wilt en kunt kijken en open staat voor je persoonlijke ontwikkelingsproces.

Het basisleertraject gaat door bij voldoende aanmeldingen

Zie onze algemene informatie voor het leerervaringstraject.

 

Reageren

Wil je reageren op onze activiteiten en/of onze website ga dan naar onze contactpagina.

 

 

MENU