Geomantie in de Nieuwe Tijd

ONZE BOVEN-, ONDER-, EN MIDDENWERELD

De laatste jaren komen deelaspecten van de geomantie steeds meer in de belangstelling te staan: mensen richten hun huis in volgens de richtlijnen van Feng Shui, -een vorm van geomantie die in China  bedreven wordt- ; de pendel en wichelroede zijn inmiddels doodgewone meetinstrumenten geworden en de interesse voor het leren kennen van de energiebanen die door, over en boven de aarde lopen neemt toe. Maar over de geomantie als een holistisch kennis- en ervaringsgebied, is nog maar weinig bekend. Dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat de geomantie weer tot leven moet worden gewekt. Dit gebeurt door literatuuronderzoek en het interpreteren van oeroude teksten en tekeningen, door te schouwen en te ervaren. Dit wordt gedaan naast onderzoek, zoals het teruggaan naar herinneringen uit voorgaande levens, waarin een of meerdere levens als geomant is geleefd. Na jaren van onderzoek wordt het, voorheen, wazige plaatje steeds scherper en ingevuld met details en tot een eenheid gesmeed.

De zon: symbool van het hart

geomantie

De term geomantie beschrijft het inzicht verkrijgen, of ‘waarzeggen’ met behulp van de aarde. Je kent misschien wel het plaatje van de Romeinse augur, die aan de hand van de vlucht van vogels, of de ingewanden van een geofferd dier, vertelde wat  de toekomst in petto had. Dit is een zeer versimpelde versie van waartoe de geomant in staat is.

Een van de basisuitgangspunten van de geomantie is het adagium: zo boven, zo beneden, zo buiten zo binnen. Alles wat je in de fysieke wereld ziet is gelijk aan wat je op het subtiel energetische gebied kan waarnemen. Tevens is de opbouw en functioneren van de kosmos, het macroniveau, gelijk aan dat van het microniveau. Een ander uitgangspunt is, dat alles in de kosmos, inclusief wij hier op aarde, op twee niveaus bestaat, geest en materie, waardoor de één zichtbaar en de ander onzichtbaar is.

Wij hebben het als volgt verwoord: geomantie is de kennis over de verbinding van jezelf met de aarde, de omgeving en de kosmos. Het is de kennis die de verbinding legt tussen de fysieke zichtbare werkelijkheid en de subtiele energetische werkelijkheid.

Daarom is het mogelijk door middel van geomantische technieken inzicht te krijgen over jezelf en de krachten die jou beïnvloeden. Via de geomantie leer je ook de wegen kennen om die krachten te gebruiken voor je persoonlijke ontwikkeling. Daardoor wordt de verbinding met je omgeving, de aarde en jezelf hersteld en worden blokkades opgeruimd. Je komt meer en meer in verbinding met je zelf en je hart.

De natuur is een geweldig leermiddel. Je vindt er alles wat je nodig hebt om dichter bij jezelf te komen. Je vindt er meditatie, liefde, energetische voeding, schoonheid, harmonie, en, niet in de laatste plaats, je vindt er je spiegel. Hoe beter je de natuur leert kennen in al zijn facetten, des te beter leer je jezelf kennen. Hoe beter je jezelf leert kennen, des te beter leer je de natuur kennen. Het is een wisselwerking. Er is geen scheiding tussen jou en de natuur of tussen jou en de micro- of macrokosmos. Alles is Eén. Door de zichtbare en onzichtbare natuur te ervaren kom je dichter bij die eenheid en word je meer bewust van die eenheid.

De Externesteine, een oud natuurheiligdom bij Detmold, Duitsland

Door de geomantie wordt de werking van vele alternatieve therapieën duidelijk: de kruidengeneeskunde, helen met stenen, met kleur, met geluid, met energie. Tevens wordt hij toegepast in, onder andere, geomantische  tuinarchitectuur, huisonderzoeken en ecologisch bouwen. Verwante kennisgebieden zijn astrologie, kosmologie en wiskunde. Geomantie reikt ons de sleutel aan tot ons Bewustwordingsproces en ondersteunt ons daarin. Geomantie beweegt zich op het fysieke en subtiel energetische niveau van de aarde, waardoor de samenhang en wisselwerking tussen deze twee niveaus inzichtelijk worden.

Dat wij in de Nieuwe Tijd vaak maar een aspect van het scala aan geomantische technieken oefenen en beoefenen, heeft alles te maken met de ideeën en organisatie van onze maatschappij. Er wordt alleen maar naar de zichtbare wereld gekeken waardoor bijvoorbeeld, onze kinderen, die gemakkelijker toegang hebben tot de subtiel energetische wereld, niet gesteund worden in hun ervaringen. Al heel jong worden we opgenomen in de wereld waarin de ratio en ‘moeten’ de basis vormen. Soms hervinden we op latere leeftijd het contact met de subtiel energetische wereld. De aanleiding daartoe is meestal een gevoel van onvervuldheid, nadat is voorzien in onze eerste levensbehoeften en we ons in de wereld hebben neergezet. De vraag komt op: ‘Is er nog meer?’,

In de zoektocht naar het antwoord op die vraag komen we in aanraking met diverse methoden. De methode die goed bij ons aansluit en waar we redelijk makkelijk toegang toe hebben, wordt uitgediept en gebruiken we voor onze eigen persoonlijke en spirituele ontwikkeling en ook voor die van anderen, als we therapeut of consulent worden.

een helende bron in Bretagne

Dat was heel anders in de oude tijden, toen geomantie, en andere leersystemen, zoals van de druïden, tijdens een opleiding onderwezen werd. De opleiding tot geomant in De School van Chartres, begon op achtjarige leeftijd en duurde 24 tot 33 jaar. Wat hij in die jaren leerde werd ook eigen gemaakt door oefening. Hierdoor werd de geomantie als talent of kwaliteit in de persoon geïntegreerd. Zelfs in die tijd waren er specialisaties, die door verschillende geomanten werden beoefend, maar evengoed beschouwd werden als een deel van het geheel. Er was geen scheiding tussen de specialisaties, maar een hechte samenwerking. Een geomant kon zich, als kloosterling, volledig aan zijn beroep wijden, omdat de dagelijkse zorg door medebroeders werd gedaan. In wezen lag zijn loopbaan vast als hij op achtjarige jongen aangenomen werd voor de geomantenopleiding. Wat nog wel invloed had op de inhoud van zijn loopbaan waren zijn talenten en zijn intuïtieve en verstandelijke vermogens en of dit levenspad bij hem paste.

de natuur als leermeester

Waarom is de ene eik veel groter, hoger en sterker dan een andere eik, ook al zijn  ze hetzelfde moment geplant en staan ze in de buurt van elkaar? Een eik heeft een zeer bijzondere eigenschap: als hij op een waterader staat, die vitale energie aan hem ontrekt, lijdt hij daar niet onder, zoals andere levende wezens, die wegkwijnen of niet tot groei komen. Hij reikt naar boven naar het Licht en stelt zich helemaal open om dat te ontvangen. Hij groeit extra snel, maakt zijn kruin zo groot en breed mogelijk om zoveel mogelijk Licht te kunnen vangen. Van onder wordt de energie uit hem getrokken en boven stroomt het Licht naar binnen. Hij wordt één stromend kanaal voor goddelijke energie, het Licht.

Het is niet voor niets dat de druïden hun naam afleidden van de eik. Door naar de eik te kijken en te begrijpen wat hem zo groot en sterk maakt, leerden zij wat te doen om een open kanaal te worden voor het goddelijke Licht.

een eeuwenoude eik op een kruising van het aardmagnetische raster trekt subtiel Licht aan, Bretagne.

Iets dichter bij huis, letterlijk: je huis als spiegel van jezelf. Maar ook de tuin, of, als je een grootgrondbezitter bent, je hele gebied. Wat voor subtiel energetische fenomenen zijn in je huis waar te nemen? Heeft het een open verbinding met de Lichte banen over de aarde? Leef je op een waterader, een baan van het aarderaster of juist een kosmische aardebaan? Is de energetische afvoer open of juist verstopt? Zijn er wezens of andere fenomenen in huis aanwezig?

Na inventarisatie van de eventuele fenomenen kijkt de geomant, samen met de bewoner, naar de betekenis van de spiegel. Door bewust te worden van de spiegel, er licht op te laten schijnen, wordt de spiegel overbodig en verdwijnt hij, of de situatie waarin hij leeft, verdwijnt. Als het bepaald gezondheidsondermijnend fenomeen niet meteen is op te lossen, worden er eventueel adviezen gegeven om de invloed ervan zo klein mogelijk te maken, bijvoorbeeld door meubels te verplaatsen. Door iets in de fysieke wereld te veranderen kan dat ook doorwerken in de energetische wereld of het bewustzijn van de mens. Maar dit is een omweg en heeft lang niet altijd het beoogde effect, namelijk bewust worden van de spiegel.

Vooral het bed krijgt daarbij extra aandacht, want het is de plek waar je tot rust moet komen en kan opladen voor de volgende dag. Als dat niet gebeurt, kan dat op den duur ernstige psychische en fysieke klachten geven. Je voelt het vaak zelf al, omdat je moe naar bed gaat, niet uitgerust weer opstaat en pas na het middaguur weer een beetje fit bent.

Dit kan vele oorzaken hebben. Je bed kan op een waterader staan, of op een baan van het aarderaster. Er kan echter ook een veel te zware elektromagnetische belasting zijn, omdat er elektrische apparatuur naast, onder of boven het bed bevestigd is, of omdat stopcontacten of elektrische leidingen lekken. Je kan zelf kijken of het al verbetert als je een aantal nachten achter elkaar de zekeringen waar je slaapkamer op is aangesloten losdraait. Je zal dit minimaal tien dagen moeten doen, wil je zeker weten of het effect heeft. Je lichaam moet vaak aan de nieuwe situatie wennen.

Hier is belangrijk te weten waarom je op een waterader of in een elektromagnetische spanningsveld slaapt. Je kan proberen het jezelf te vragen. Vraag het aan je hart. Neem het eerste dat in je opkomt serieus en luister ernaar. De geomant kan je daarin ondersteunen. Hij heeft de kennis en toegang tot zijn Hogere Bewustzijn, waardoor hij mensen kan helpen in het meer inzicht krijgen in zichzelf in relatie met de omgeving.

zonsondergang

Alles is één: binnen is buiten en buiten is binnen. Wat binnen in jou is, is ook buiten jou. Kijk eens met dit als uitgangspunt naar je omgeving. Wat zie je dan? Kijk er naar en ervaar wat je voelt. Wat trekt je aan, wat stoot je af? Zijn er dingen die je als prettig ervaart of juist als onprettig, mooi of lelijk, goed of slecht? Wat zegt dat over jou?

Je kan dit op ieder moment van de dag doen, op iedere plek, want je spiegel is overal. Wij kiezen voor de natuur, omdat het een uitgelezen omgeving om in te oefenen, want de natuur bevat alles in een overzichtelijke eenvoud, waardoor je minder gemakkelijk afgeleid kan worden van de kern waar het om gaat.

De volgende stap in het oefenen is waarnemen vanuit zuivere Bewustzijn, het oordeelloze deel vanuit de kern van je hart. Kijk weer eens om je heen en hecht geen oordeel aan wat je ziet. Aanschouw het. Hoe voelt dat? Wat doet je verstand en je gevoel? Kan je het aanschouwen en het laten zijn, zonder er mee in reactie te gaan? Het verstand heeft er een hekel aan op de tweede plaats gezet te worden. Het wil een oordeel vellen en verwacht dat jij dat uitdraagt. Zijn stopwoordje is: ‘ja, maar….’ Blijf in je hart en aanschouw het. Voel wat het met je doet, maar reageer er niet op. Accepteer wat is en kijk er naar. Dat is bewust-zijn.

mannelijke en vrouwelijke geomantie

Je kan de mannelijke of vrouwelijke geomantie beoefenen. Bij de mannelijke geomantie wordt gebruik gemaakt van meetinstrumenten, zoals de pendel, wichelroede of de moderne meetapparatuur, waarmee, onder andere, technische stralingsbelastingen zichtbaar worden.

De vrouwelijke geomantie daarentegen, maakt gebruik van je eigen intuïtieve kennen en neemt waar via je Bewustzijn. Door je aandacht te richten kom je in verbinding met dat waar je je aandacht op richt. Luister naar wat je hart je zegt en alles wat je kan weten, word je verteld. Het is belangrijk dat je vertrouwt op wat er in je opkomt en dat je jouw Weten serieus neemt. Laat het niet overschreeuwen door je verstand. Je verstand is gekoppeld aan je ego en dat komt in opstand zodra je meer dingen hoort die je niet kent of meer aandacht gaat besteden aan de verbinding met het Hogere Bewustzijn via je hart. Dit noemen wij ‘de weg van het hart’. Laat je verstand thuis en luister naar je hart, kom in het Nu.

Veel mensen zijn in een of meerdere vorige levens geomant, heks, druïde of tempelpriester(es) geweest. De kennis en ervaring uit die levens kunnen in dit leven weer worden aangesproken door je hart er voor te openen. ‘Waar heb ik dat talent vandaan of waar heb ik dat geleerd?’ kan je jezelf vragen als je merkt dat je een speciale band hebt met natuurwezens, stenen, kruiden of sacrale bouwwerken.

De Sfinx van Gizeh, Egypte

In de huidige tijdfase, waarin alles razendsnel gaat, is er geen ‘tijd’ meer om in alle geduld je geomantische kwaliteiten aan te leren. Het enige wat je wel kan doen is de gemantische talenten, die ooit ontwikkeld zijn, weer aan te spreken en wakker te maken door je aandacht er op te richten.

Het onderbewuste en bovenbewuste komen samen in het hart. Via ons hart hebben we toegang tot de geleefde kennis uit vorige levens, naast ons zuivere Bewustzijn en de opgeslagen kennis in het aardegeheugen (morfogenetisch veld of Akasha-kroniek).

geomantie in de Nieuwe Tijd

Wij baseren ons op de duizenden jaren oude geomantie. In de laatste duizend jaar in deze kennis in Europa in discredit geraakt door de invloed van het Christendom en het rationalisme, wat samen ging met het natuurlijke cyclische verloop van de sterren, waarmee we verbonden zijn. De bouwwerken die vanuit de geomantische principes zijn gebouwd kunnen we echter nog steeds te herkennen. Ze spreken ons –onderbewust- aan, omdat ze volgens de heilige geometrie zijn gebouwd. Denk maar aan de oude kathedralen, de tempels uit de oudheid, of de piramiden in Egypte of Zuid Amerika.  Maar de geomantie ligt ook ten grondslag ook aan de steenrijen in Carnac, de menhirs in Bretagne en de grafheuvels overal in Europa. Peter Meijerink, een van de oprichters van De school voor holistische natuurbeleving, heeft door middel van onderzoek en herinneringen uit vorige levens veel van deze kennis weer boven water gehaald. Vooral zijn leven als kathedralenbouwer rond het jaar duizend in Chartres heeft een schat aan informatie over de geomantie opgeleverd. In die tijd werd de geomantie gebruikt om, door middel van de bouw van kathedralen, het goddelijke op aarde neer te zetten. Anno 2004 gebruiken we de geomantie voor een ander doel. Niet om het goddelijke op aarde te zetten, maar om de verbinding te herstellen van jezelf met het Grote Geheel dat ons omgeeft. Hiermee herstellen we de verbinding met onszelf en de aarde.

de kathedraal van Chartres, Frankrijk

enkele uitgangspunten van de geomantie

Levend op aarde staan wij onder invloed van het horizontale vlak (onze aarde met zijn natuur, planeten en sterrenbeelden, het gebied van het tijdelijke, de kwaliteiten, karakter en het ego) en het verticale vlak (onze spiritualiteit, het eeuwige, het gebied van onze Bron en Bewustzijn). Het punt waar deze vlakken elkaar raken is ons hart. Dat is het centrum van ons bestaan, van de fysieke en spirituele niveaus. Als we ons vooral richten op het verticale vlak verliezen we het contact met de aarde. Zijn we echter voornamelijk met de materie bezig, dan verliezen we het contact met onze Bron.

Onze tijd, in de Westerse wereld, is de bloeiperiode van het ego met zijn angsten en herinneringen uit het verleden en zijn zorgen voor de toekomst. Hoe meer we ons door onze angsten en zorgen laten leiden, des te verder raken we verwijderd van onze Bron. We onderscheiden het ‘ik’ van het ‘jij’ en kunnen met geen mogelijkheid meer het ‘wij’ ervaren, laat staan leven. Het ‘ik’, het ego, maakt de dienst uit. Als je het ego als leidraad neemt zal je steeds meer verstrikt raken in de angsten. Het ego identificeert zich met je fysieke bestaan en ervaart het lichaam slechts als een tijdelijk omhulsel en als sterfelijk. Zijn angst voor de dood blokkeert de verbinding met jouw eeuwige Bron.

Begrijp me goed: het ego is belangrijk om te overleven in onze fysieke wereld. Het werkt via ons verstand en gevoel. Dat is dan ook het enige waar het geschikt voor is. Maar hoeveel geeft je aan het overleven?

Kies je er voor vanuit je centrum, je hart, te leven, dan sta je in verbinding met de aarde én de Bron. Je bent weer één met het Geheel en totaal vrij.

ether en de elementen

Het sleutelwoord voor het herstellen van de verbinding met het Geheel is Bewustzijn. De Bron bestaat uit 100% Ether, 100% Bewustzijn. We noemen het ook Licht, Liefde, of Chi en Prana.

Alles wat bestaat heeft Bewustzijn. In het gebied van minder dan 20% Bewustzijn vind je, op het fysiek gebied, de bacteriën, virussen, lagere dieren. Op subtiel energetisch niveau vind je daar de afvalstromen, lagere wezens, demonen, onderwereld. 20% – 80% Bewustzijn of Ether vind je bij de mens, de dieren, stenen, bomen. Op subtiel energetisch niveau vind je hier afvalenergie, de vitale stromen/banen en verschillende wezensvormen.

In de categorie 80% tot 100%, tenslotte, vallen de verlichte mens, de Hogere Wezens en de engelen. In deze groep speelt het ego geen rol van betekenis meer. In tegenstelling tot hoog bewuste wezens heeft het ego belang bij een contact: het wil iets halen of brengen. Hoe hoger het Bewustzijn van een mens of wezensvorm, des te belangelozer zijn zijn daden en des te meer kan hij uit onvoorwaardelijke Liefde handelen en is hij meer bij zichzelf. Angst en onvoorwaardelijke Liefde kunnen niet naast elkaar bestaan. Angst (donker) wordt door de Liefde (Licht= Bewustzijn) weggevaagd. Net als het fysieke licht, dat het donker laat verdwijnen. Zo Boven, zo Beneden.

De Ether komt rechtstreeks uit de Bron. Voor onze aarde is dat de kern van de Melkweg. Dit is het verticale vlak. De aarde is echter opgebouwd uit Ether plus de vier elementen aarde, lucht, water en vuur. De elementen komen voort uit de splitsing van Ether en bereiken ons via het horizontale vlak, via de planeten en sterrenbeelden en via alles wat leeft op aarde. De hemellichamen en aardse levensvormen nemen de Ether op en zenden een deel daarvan weer uit. Ze werken als een prisma. Het witte Licht, de Ether, wordt gesplitst in haar elementen, zoals het fysieke licht ook door een prisma in de kleuren van de regenboog wordt gesplitst.

De Ether bezielt al het leven en de kosmos. De elementen zijn de bouwstoffen van onze wereld en ze zijn onze energetische voeding. Zonder Ether is er absoluut geen leven mogelijk, terwijl we wel kortere of langere tijd zonder de elementen kunnen overleven.

De Ether stroomt via geometrische lijnen, in rechte banen door  de kosmos naar de aarde. Ether kan alleen tussen polen bestaan. Aan weerszijden van de banen vind je de plus- en minpool (mannelijk en vrouwelijk), de baan zelf in nul (het zero point field). De aarde is opgedeeld in geometrisch gerangschikte mannelijke en vrouwelijke cirkelvormige velden. Tussen deze velden stroomt de Ether en wordt op deze manier via rastersystemen over de hele aarde verdeeld. De Ether wordt opgenomen door de aarde en alles wat daarop leeft. Daardoor komt het in de driedimensionale wereld terecht en begint de rondgang van energie die weer eindigt in de kern van de Melkweg, de Bron. Uiteindelijk gaat alles weer terug naar de Bron.  De beweging van alles dan ook van de Bron af (mannelijk, in rechte lijnen) en naar de Bron toe (vrouwelijk, in spiralen).

geomantie in de praktijk

De school voor holistische natuurbeleving organiseert onder andere, ervaringswandelingen in bijzondere gebieden in Nederland. Het zijn gebieden die we speciaal gekozen en onderzocht hebben, omdat er verschillende, voor onze fysieke ogen, onzichtbare fenomenen ervaren kunnen worden. Wij noemen die fenomenen: subtiel energetisch. Het kan van alles zijn: allerlei soorten banen, verdeelpunten of vitale stromen, maar ook de natuurwezens, zoals aarde- lucht-, water-, en vuurwezens en nog veel meer. Er zijn er te veel om op te noemen.

Het is trouwens ook niet belangrijk ze allemaal te benoemen, want het ervaren van deze fenomenen is niet het doel van het holistisch beleven. Het is wel een middel tot het leggen van de verbinding van jouw binnenwereld met de wereld buiten je. Daarvoor moet je stil staan en stil zijn en luisteren naar wat je hart je te vertellen heeft. Je hart is het verbindingspunt tussen het verticale en horizontale vlak. Dat is het enige punt waar we Zijn. Dat is jouw centrum, het nulpunt, het Nu.

Wij bestaan uit een boven-, onder- en middenwereld. Waar richt je je op?

Belangrijk voor het ervaren van de onzichtbare wereld is dat je er bewust van bent dat alles een Geheel vormt en dat ook jij deel uitmaakt van dat Geheel. We zijn niet afgescheiden van de andere mensen en onze omgeving, zoals het ego ons laat geloven. We zijn verbonden met Alles Wat Is. Die ervaring brengt je dichter bij de eigen essentie en daardoor word je heel.

Gepubliceerd in BRES dec/jan 2004/2005

MENU